Κατηγορίες

Προμηθευτές

Κατασκευαστές

Onsite e-Shop

Ενημερωτικό δελτίο

Soft1 300-Αναλυτική Λογιστική ASK Μεγιστοποίηση

Soft1 300-Αναλυτική Λογιστική ASK

Αναλυτική Λογιστική

Περισσότερες λεπτομέρειες

492,00 €

Διαχείριση Ομάδας 9 – Λογιστική του Κόστους. Προϋποθέτει ενότητα Γενικής Λογιστικής, αν και επιδέχεται λογιστικών εγγραφών απ’ ευθείας σε αναλυτικούς λογαριασμούς. Ενσωματώνει μηχανισμό σεναρίων για αυτοματοποίηση των κατανομών κάθε εγγραφής αλλά διαθέτει και σύστημα «δια χειρός κατανομών». Λήψη στοιχείων απ’ ευθείας από Εμπορική Διαχείριση χωρίς αναγκαία μεσολάβηση της Γενικής Λογιστικής.