Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Onsite e-Shop

Ενημερωτικό δελτίο

Soft1 300- Παραγωγή ASK Μεγιστοποίηση

Soft1 300- Παραγωγή ASK

Soft1 300- Παραγωγή ASK

Περισσότερες λεπτομέρειες

246,00 €

Προϋποθέτει την ενότητα Αποθήκης. Περιέχει μηχανισμούς διαχείρισης Προδιαγραφών & Παραστατικών Παραγωγής, Φάσεων & Επεξεργασιών, Κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα), Εντολών, Φύρας, Ημιέτοιμων, Συμπαράγωγων, Υποπροϊόντων, Κοστολόγησης και Εκτυπώσεις