Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Onsite e-Shop

Ενημερωτικό δελτίο

Soft1 300- Εσωλογιστική (Βιομηχανική) Κοστολόγηση ASK Μεγιστοποίηση

Soft1 300- Εσωλογιστική (Βιομηχανική) Κοστολόγηση ASK

Soft1 300- Εσωλογιστική (Βιομηχανική) Κοστολόγηση ASK

Περισσότερες λεπτομέρειες

492,00 €

Προϋποθέτει τις ενότητες Αποθήκης, Παραγωγής και Αναλυτικής Λογιστικής. Ολοκληρωμένος μηχανισμός για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, την ενημέρωση της αποθήκης κατ’ αξία για παραγωγές και αναλώσεις, καθώς και την ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για παραγωγή, ανάλωση και γενικά βιομηχανικά έξοδα