Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Onsite e-Shop

Ενημερωτικό δελτίο

Soft1 300- Κοστολόγηση Εισαγωγών & Εξαγωγών ASK Μεγιστοποίηση

Soft1 300- Κοστολόγηση Εισαγωγών & Εξαγωγών ASK

Soft1 300- Κοστολόγηση Εισαγωγών & Εξαγωγών ASK

Περισσότερες λεπτομέρειες

246,00 €

Προϋποθέτει τις ενότητες Αγορών ή Πωλήσεων (διαζευκτικά) και Ειδικών συναλλαγών (σε κάθε περίπτωση). Ολοκληρωμένος μηχανισμός κοστολόγησης με τήρηση Φακέλου Εισαγωγής (ή Εξαγωγής) στον οποίο εκτελείται κοστολόγηση πολλαπλών παραστατικών (πολλά Invoices στον ίδιο Φάκελο), γίνεται συνδυασμένη χρήση με τη διαχείριση Δαπανών (Ειδικές Συναλλαγές) και καταχωρούνται προβλέψεις. Ο καταμερισμός κοστολογικών στοιχείων γίνεται με ποικίλα κριτήρια (αξίας, βάρους, όγκου κλπ) και με «αξιακά» παραστατικά Αποθήκης. Περιλαμβάνονται, επίσης. οι διαδικασίες Intrastat & Vies