Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Onsite e-Shop

Ενημερωτικό δελτίο

Soft1 300- CRM-Sales & Marketing ASK Μεγιστοποίηση

Soft1 300- CRM-Sales & Marketing ASK

Soft1 300- CRM-Sales & Marketing ASK

Περισσότερες λεπτομέρειες

738,00 €

Ολοκληρωμένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων για τις ανάγκες των τμημάτων πωλήσεων & Marketing. Αξιοποιεί τις ήδη καταχωρημένες πληροφορίες από τις υπόλοιπες ενότητες, ενημερώνοντας το χρήστη για τη συγκεντρωτική εικόνα του πελάτη. Καλύπτει Διαχείριση Επαφών-Λογαριασμών, Ενεργειών Πωλήσεων, Ευκαιριών Πώλησης καθώς και Διαχείριση Ενεργειών Marketing. Περιλαμβάνει και τα module: Πελάτες, Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές), Φυσικά Πρόσωπα (Εργαζόμενοι), Έργα, Έγγραφα και Business Processes.