Κατηγορίες

Προμηθευτές

Κατασκευαστές

Onsite e-Shop

Ενημερωτικό δελτίο

Soft1 300-Έργα ASK Μεγιστοποίηση

Soft1 300-Έργα ASK

221,40 €

Ολοκληρωμένο αρχείο Έργων, με απεριόριστη ανάλυση σε υποέργα. Συσχέτισή τους με οποιαδήποτε πράξη της εφαρμογής, πλήρης οικονομική και επιχειρησιακή εικόνα έργου καθώς και αναλυτικό ιστορικό (καρτέλα). Στοιχεία υποέργων ενοποιούνται είτε διακρίνονται κατά τις στατιστικές αναλύσεις. Αν και η ενότητα είναι αυτοτελής, η πραγματική αξιοποίησή της βασίζεται στην απεριόριστη συσχέτισή της (σε επίπεδο γραμμής παραστατικών) με τις λοιπές πράξεις που καταχωρούνται στο σύστημα