Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Onsite e-Shop

Ενημερωτικό δελτίο

Soft1 100- Γενική Λογιστική ASK Μεγιστοποίηση

Soft1 100- Γενική Λογιστική ASK

Soft1 100- Γενική Λογιστική ASK

Περισσότερες λεπτομέρειες

455,10 €

Ολοκληρωμένη & αυτοτελής ενότητα τήρησης βιβλίων Γ’ Κατηγορίας πλήρως συμβατή με Κ.Β.Σ. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, άρθρα, πρότυπα άρθρα, Ισολογισμό, Φ.Π.Α., Θεωρημένες & λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις. Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on line είτε batch – αναλόγως ρύθμισης που επιφέρει ο χειριστής στις παραμέτρους κάθε παραστατικού. Ως ανεξάρτητη ενότητα είναι απολύτως κατάλληλη για λογιστικά γραφεία (τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας πελατείας)