Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Onsite e-Shop

Ενημερωτικό δελτίο

Soft1 300 - Κεντρικός Συνδυασμός ASK Μεγιστοποίηση

Soft1 300 - Κεντρικός Συνδυασμός ASK

Soft1 300 - Κεντρικός Συνδυασμός ASK

Περιεχόμενα:

α. Stock Management

β. Συναλλασόμενοι

γ. Εμπορική Δραστηριότητα

δ. Χρηματοοικονομική Διαχείριση - Δαπάνες

ε. Reports- Tools

δ

Περισσότερες λεπτομέρειες

861,00 €

Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι, Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη, Ποσοτικές εκκρεμότητες, Μεταφορικά Μέσα, Δρομολόγια, Κατασκευαστές, Μάρκες

 

Συναλλασσόμενοι: Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών, Παρακολούθηση Ομίλου Εταιριών, Συγκεντρωτικές καρτέλες & Ισοζύγια

 

Εμπορική Δραστηριότητα: Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής – Retail, POS & Retail Systems, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Παρακολούθηση Εργαζομένων, Πωλητών – Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Προβλέψεις Αγορών & Πωλήσεων, Υπηρεσίες & Τεχνικοί.

 

Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες: Εισπράξεις, Πληρωμές, Διαχείριση Αξιόγραφων - Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων - Cash Flow, Διαχείριση Πιστωτικών καρτών, Παρακολούθηση Ταμείων, Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Πράξεις Χρηματικών Λογαριασμών & Εμβάσματα, Αντιστοιχήσεις – Open item, Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις, Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων, Set Χρεοπιστώσεων.

Reports - Tools: Πλήρη οριζόμενα Ευρετήρια, Report Generator-Basic, Ελεύθερα πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών, Διαχείριση επισυναπτόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων (Έγγραφα), E-support user.